Log in
Vanaf woensdag 1 juli gaat de nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 van start.. De PREM vragenlijst is aangepast met als doel het uniformeren en inkorten van de lijst voor de paramedische zorg. Praktijkhouders zijn over de implementatie geïnformeerd door hun meetbureaus

De betrokken partijen zij gekomen tot een gedragen lijst met 7 inhoudelijke items, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en 3 achtergrondvragen. Deze nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 en bijbehorende werkinstructie zijn te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl.

Lees meer over de PREM 3.0 in dit bericht van 9 juni jl.