Log in

De opleiding Logopedie van Hogeschool Utrecht ontwikkelde een praktijkmanagementgame voor studenten Logopedie, in co-design met logopedische praktijkhouders, studenten, docenten en de NVLF.

De ontwikkelde 15 EC onderwijsmodule simuleert de complexiteit van de beroepspraktijk, doordat kwaliteitsbeheersing en ethische aspecten van het logopedisch handelen worden verbonden aan praktijkvoering. In de game runnen teams van 4-5 studenten een praktijk verschillende wijken van de stad Utrecht, ieder met z’n eigen specifieke kenmerken t.a.v. locatie, rechtsvorm, doelgroepen, specialismen en bedrijfseconomische aspecten. Studenten werken zowel gezamenlijk als individueel opdrachten uit, waarmee ze punten scoren voor hun team. Hiermee kunnen ze een extra punt op de eindtoets verdienen, wat een positief effect heeft op betrokkenheid en samenwerking. In face-to-face lessen laten studenten merken dat ze inzicht ontwikkelen in de gesimuleerde context van het runnen van een eigen praktijk en ze pakken steeds meer de regie waardoor ze als team hun