Lees verder

De opleiding Logopedie van Hogeschool Utrecht ontwikkelde een praktijkmanagementgame voor studenten Logopedie, in co-design met logopedische praktijkhouders, studenten, docenten en de NVLF.

De ontwikkelde 15 EC onderwijsmodule simuleert de complexiteit van de beroepspraktijk, doordat kwaliteitsbeheersing en ethische aspecten van het logopedisch handelen worden verbonden aan praktijkvoering. In de game runnen teams van 4-5 studenten een praktijk verschillende wijken van de stad Utrecht, ieder met z’n eigen specifieke kenmerken t.a.v. locatie, rechtsvorm, doelgroepen, specialismen en bedrijfseconomische aspecten. Studenten werken zowel gezamenlijk als individueel opdrachten uit, waarmee ze punten scoren voor hun team. Hiermee kunnen ze een extra punt op de eindtoets verdienen, wat een positief effect heeft op betrokkenheid en samenwerking. In face-to-face lessen laten studenten merken dat ze inzicht ontwikkelen in de gesimuleerde context van het runnen van een eigen praktijk en ze pakken steeds meer de regie waardoor ze als team hun praktijk verder vorm kunnen geven in een innovatieopdracht (tevens toets).  

De NVLF is onder de indruk van de ‘serious game’ die dit project tot stand heeft gebracht. De game geeft een inkijkje in alles wat er te organiseren valt rondom het runnen van een eigen praktijk. De game laat de uitdagingen van het werken in de eerstelijn zien, maar enthousiasmeert studenten zeker ook over dit werkveld. We zien zeker ook mogelijkheden voor de inzet van de praktijkmanagementgame voor logopedisten die overwegen een eigen praktijk te starten of hier net mee begonnen zijn. Maar ook ervaren praktijkhouders kunnen met deze game nieuwe inzichten op doen, waarmee de game bijdraagt aan de ambities van de NVLF voor 2027.
Of de versie voor het werkveld er ook gaat komen, is nog niet bekend.