Log in

Sinds het bezig van dit jaar is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Samen met haar PPN-partners werkt de NVLF op dit moment aan een online scholing over deze nieuwe wet.

Zodra meer bekend is over deze scholing lees je dat op onze website en in de nieuwsbrief.

Over de Wtza

De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder logopedisten.  Op www.nvlf.nl/wtza vind je veel informatie, waaronder het stroomschema ‘Wat betekent de Wtza voor jou?’ waarin je duidelijk kunt aflezen