Log in
Afgelopen woensdag hebben Michel Dutrée (voorzitter) en Marliek Schulte (beleidsadviseur) een open en positief gesprek gehad met Tom Schoen (Teammanager Eerstelijns & Langdurige Zorg) en Jolet van der Steen (Adviseur Patiëntenbelang met in haar portefeuille de paramedische zorg) van de Patiëntenfederatie.
Redactie

Tijdens het overleg heeft de NVLF uitgebreid verteld over de diverse werkvelden met de vele verschillende patiëntengroepen binnen de logopedie. Vervolgens hebben we stil gestaan bij de landelijke ontwikkelingen in de logopedie zoals de bestuurlijke afspraken paramedici en het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

In onderwerpen zoals de Prem, digitalisering en de regionalisering was de Patiëntenfederatie extra  geïnteresseerd omdat dit aansluit bij hun speerpunten. De Patiëntenfederatie gaf aan dat zij in de Prem een goed kwaliteitsinstrument zien waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Vooral het bespreken van de resultaten van de Prem met de collega’s in de praktijk maar ook juist met de patiënten vinden zij van grote meerwaarde. Het voeren van zogenaamde cliëntgesprekken zien zij als een goed middel om het verhaal van de patiënt bij de Prem-resultaten te betrekken.

Verder is de Patiëntenfederatie van mening dat de digitalisering een steeds grote rol zal gaan krijgen in de zorgverlening.