Log in
Het CAK heeft de NVLF laten weten dat zij sinds 1 maart 2018 de ingediende declaraties inzake logopediekosten weer vergoedt.
Redactie

Sinds vorig jaar zomer wees het CAK verwijzingen TOS af, omdat tweetaligheid niet onder de basisverzekering valt. Tijdens een overleg in februari heeft de NVLF het CAK geïnformeerd over het verschil tussen een taalontwikkelingsstoornis en een blootstellingsachterstand. Daarbij is duidelijk aangegeven dat bij een TOS sprake is van een medische stoornis waarvoor logopedie geïndiceerd is. De NVLF heeft voorgesteld om logopedie bij een verwijzing van een arts altijd te vergoeden.

Helaas vergoedt het CAK de ingediende declaraties niet met terugwerkende kracht. De NVLF heeft hierom wel met klem gevraagd. Het standpunt van het CAK is echter dat dit nieuw beleid is en daarom niet met terugwerkende kracht uitgevoerd kan worden.

Om een declaratie te vergoeden, dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

  • Een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts en/of kinderarts;
  • Uit de factuur blijkt duidelijk dat het om een TOS gaat;
  • De prestatiecode 3100 wordt gebruikt.

<