Log in

Misschien was het je al opgevallen dat het bureau van de NVLF de afgelopen tijd vaker dan voorheen polls en vragenlijsten uitzet onder de leden. Waarom is dat?

Dat heeft te maken met het uitwerken van de ambities voor 2027. Daarvoor hebben we zo nu en dan (extra) informatie nodig en als deze informatie bij ons ontbreekt, halen we dit bij jullie op door middel van een poll of uitgebreidere enquête. Die delen we in de nieuwsbrief of mailen we direct als het om een bepaalde groep leden gaat.
Goede voorbeelden hiervan zijn de enquête onder solopraktijkhouders, die vorig jaar is uitgezet en vrij recent hebben we t.b.v. het opstellen van een strategieplan voor de regionalisering van logopedie