Log in

De NVLF  is aan het onderzoeken of het wenselijk is collectieve afspraken te maken voor logopedisten met ZorgDomein. Daarom willen we graag van je weten óf je met ZorgDomein werkt en zo ja, wat volgens jou de voordelen zijn.

Dat kun je ons laten weten door deze korte enquête in te vullen. Het kost slechts twee minuten van je tijd.

Alvast bedankt voor je medewerking!