Log in

De afgelopen weken konden logopedisten onze poll over hybride logopedische zorg invullen.
In dit bericht delen we graag de resultaten met je. De pollvragen zijn in totaal door 52 logopedisten ingevuld.

We hebben hen gevraagd of zij het belangrijk vinden om als logopedist hybride zorg aan te bieden.
Meer dan de helft (60%) vindt het belangrijk tot zeer belangrijk om hybride zorg aan te bieden tegenover 17% die het niet zo belangrijk vinden.

Ook hebben we gevraagd of cliënten weleens vagen om hybride of online behandelmogelijkheden.

Een kwart van de logopedisten geeft aan dat cliënten hier nooit om vragen. Bij het merendeel wordt wèl gevraagd om hybride of online behandelmogelijkheden. De frequentie loopt wel sterk uiteen. Van minimaal 1 cliënt per jaar (27%) of 1 cliënt per maand (37%) tot 1 cliënt (6%) of meerdere cliënten per week (6%).

Als