Lees verder

De afgelopen weken konden logopedisten onze poll over hybride logopedische zorg invullen.
In dit bericht delen we graag de resultaten met je. De pollvragen zijn in totaal door 52 logopedisten ingevuld.

We hebben hen gevraagd of zij het belangrijk vinden om als logopedist hybride zorg aan te bieden.
Meer dan de helft (60%) vindt het belangrijk tot zeer belangrijk om hybride zorg aan te bieden tegenover 17% die het niet zo belangrijk vinden.

Ook hebben we gevraagd of cliënten weleens vagen om hybride of online behandelmogelijkheden.

Een kwart van de logopedisten geeft aan dat cliënten hier nooit om vragen. Bij het merendeel wordt wèl gevraagd om hybride of online behandelmogelijkheden. De frequentie loopt wel sterk uiteen. Van minimaal 1 cliënt per jaar (27%) of 1 cliënt per maand (37%) tot 1 cliënt (6%) of meerdere cliënten per week (6%).

Als laatste hebben we gevraagd of logopedisten gebruik maken van eHealthtoepassingen en welke dit dan zijn.


Meer dan 50% maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier, ondersteuning van het oefen thuis met behulp van instructiefilmpjes en/of ondersteuning van het oefenen thuis met apps.
Daarnaast maakt 40% gebruik van de mogelijkheid om cliënten digitaal vragenlijsten te laten invullen en/of laten zij de cliënt filmpjes maken van het oefenen thuis en beoordelen zij deze op afstand. Andere eHealttoepassingen die door de logopedisten worden genoemd zijn: beeldbellen voor de behandeling, maar ook voor oudergesprekken en multidisciplinair overleg, online games, uitlegfilmpjes over stoornissen, online maken van afspraken, inzage door de cliënt in het elektronisch patiëntendossier.