Log in

Als je als logopedist groepsbehandelingen wilt gaan geven, vragen verschillende zorgverzekeraars om een protocol. Het format groepsbehandeling, wat de NVLF aanbiedt, kan een ondersteuning zijn om een dergelijk protocol op te zetten voor het geven van de groepsbehandelingen. Het format kan dienen als leidraad voor het uitwerken van een protocol en kan naar eigen inzicht en behoefte aangepast worden. In het tweede gedeelte worden de verschillende onderwerpen nader uitgewerkt.

In 2021 wil de NVLF het format groepsbehandeling evalueren en indien nodig herzien. Hoe denken jullie hierover?

Dat willen we graag uitzoeken middels deze korte poll.