Log in
Als we kijken naar andere paramedici, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, diëtisten en podotherapeuten, zien we dat zij vaak zijn aangesloten bij een Zorggroep. Dat is een organisatie die met zorgverzekeraars contracten sluit om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren. Dit met de doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren door samen te werken.

Een zorggroep doet dit door eerstelijnszorgaanbieders te ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van bijvoorbeeld wijkgerichte zorg. Daarnaast kan een zorggroep optreden als serviceorganisatie voor het faciliteren van zorgprofessionals.

De NVLF is erg benieuwd in hoeverre logopedisten zijn aangesloten bij zo’n zorggroep. Laat het ons weten, ook als dit niet het geval is.

Klik hier om te reageren op deze poll.