Lees verder

Enige tijd geleden vroegen we jullie wie of iemand was aangesloten bij een Zorggroep. In totaal hebben 36 leden op deze pollvraag gereageerd. Hiervan gaven 10 leden aan dat ze zijn aangesloten bij een Zorgroep.

Wat is een Zorggroep?

Een zorggroep is een organisatie die met zorgverzekeraars contracten sluit om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren. Dit met de doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren door samen te werken. Het initiatief tot het oprichten van een zorggroep ligt meestal bij de huisartsen in een regio. In Nederland zijn zo’n 100 zorggroepen actief.

Een zorggroep ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en bijvoorbeeld het organiseren van wijkgerichte zorg, dan wel het oprichten van lokale samenwerkingsverbanden (LSV’s).

Daarnaast kan een zorggroep optreden als serviceorganisatie voor het faciliteren van zorgprofessionals. In dit kader kan regionaal een KetenInformatieSysteem (KIS) ingekocht. Voorbeelden hiervan zijn  VIPLive, LSP ketenzorg en Philips Vital Health. De huisarts en de andere zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg voor de patiënt met een chronische ziekte, moeten goed samenwerken in het behandelingstraject. Daarvoor is het belangrijk dat zij allemaal kunnen beschikken over de medische gegevens van de patiënt. Dan kennen zij de actuele gezondheidssituatie van de patiënt op het moment dat zij hem behandelen. Om elkaar goed op de hoogte te houden kunnen zij de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen binnen één systeem. De zorgverleners kunnen alleen die medische gegevens van de patiënt inzien, die zij nodig hebben voor hun deel van de behandeling.

Uit jullie reacties blijkt  dat zorggroepen soms meer doen dan de definitie. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Zorggroep Noordwest-Veluwe; zie https://www.znwv.nl/abc-info-voor-verwijzers/ of Zorggroep Almere https://www.zorggroep-almere.nl/zorgprogrammas/

Andere samenwerkingsverbanden in de eerste lijn?

Naast zorggroepen zijn er ook regionale ondersteuningsorganisaties (ROS). Een voorbeeld hiervan blijkt uit jullie reacties is de ZEL. Binnen deze regionale ondersteuningsorganisatie hebben de logopedisten hun krachten gebundeld.

Een ROS wordt bekostigd door zorgverzekeraars en heeft als opdracht de samenwerking in de eerste lijn vorm te geven en zorgverleners in de eerste lijn te ondersteunen. Het ROS begeleidt zorgverleners bij organisatie- en samenwerkingsvraagstukken in de eerste lijn. Meer informatie vind je op https://www.ros-netwerk.nl/.

Daarnaast noemen jullie in de reacties Parkinsonnet en Dyslexienetwerk Pento. De laatst is een samenwerking van een aantal eerstelijns logopediepraktijken met Pento Leeuwarden.

Conclusie

Onze conclusie is dat er veel verschillende samenwerkingsverbanden zijn in de eerstelijns zorg. Wij kunnen ons voorstellen dat het zoeken is waar je je als logopedist wel en niet bij aansluit. Wij adviseren om vooraf goed te kijken op welke patiëntengroep het samenwerkingsverband zich richt en of dit voor jou van meerwaarde is. Hierbij is het altijd goed om te kijken wat het je kost om deel te nemen (in tijd en geld) en wat het je gaat opleveren (bijv. sneller contact verwijzers, meer bekendheid in de regio, ICT-ondersteuning etc.). Kijk goed wat jou en jouw patiënten kan helpen om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. 


Meer informatie

Meer informatie over regionale samenwerking vind je bij Ambitie 2 in het dossier Ambities NVLF 2021-2027:  https://www.nvlf.nl/ambitie2/. Óf meld je aan voor de Zomertoerbijeenkomst van jouw regio, want ook die staat volledig in teken van regionale samenwerkingen: https://www.nvlf.nl/zomertoer-2021/.