Log in

Enige tijd geleden vroegen we jullie wie of iemand was aangesloten bij een Zorggroep. In totaal hebben 36 leden op deze pollvraag gereageerd. Hiervan gaven 10 leden aan dat ze zijn aangesloten bij een Zorgroep.

Wat is een Zorggroep?

Een zorggroep is een organisatie die met zorgverzekeraars contracten sluit om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren. Dit met de doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren door samen te werken. Het initiatief tot het oprichten van een zorggroep ligt meestal bij de huisartsen in een regio. In Nederland zijn zo’n 100 zorggroepen actief.

Een zorggroep ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en bijvoorbeeld het organiseren van wijkgerichte zorg, dan wel het oprichten van