Lees verder
Het is nu mogelijk je aan te melden voor het platform 'Samen sterk in de regio'. Dat is een platform voor alle samenwerkingsverbanden en paramedici waar informatie en tools gedeeld worden én waar je in contact bent met andere samenwerkingsverbanden en paramedici.

Sinds 2021 werkt het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg aan samenwerking tussen paramedici in de regio, met als doel het bevorderen en organiseren van die samenwerking. Het programma is een initiatief van het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF. We helpen nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of op weg naar een volgende stap. We stellen steeds de vraag: wat wil je met de samenwerking bereiken? Op organisatiegraad.nl vind je daar meer informatie over.

Platform ‘Samen sterk in de regio’

Op het platform ‘Samen sterk in de regio’ delen we informatie en tools en ben je steeds in contact met andere samenwerkingsverbanden en paramedici. Het platform is er voor alle samenwerkingsverbanden en paramedici. Ook paramedici die die nog niet meewerkten aan het programma. We nodigen je uit om je aan te sluiten bij het platform! Dat kan via dit formulier. Daarna ontvang je binnen twee werkdagen een mail met je toegangsgegevens en uitleg over het platform.

AANMELDEN

Het je een vraag?

Neem dan contact op met Helena Smit, programmamedewerker Organisatiegraad, via info@organisatiegraad.nl

Ambitie interprofessioneel samenwerken
Het project Organisatiegraad sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat logopedische zorg in 2027 dichtbij de cliënt/patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams. Lees hier meer over deze ambitie.