Log in

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is onlangs live gegaan.

Deze webmodule kan de praktijkhouder ondersteunen bij de beoordeling of er bij een praktijkwaarneming of praktijkmedewerking de verplichting er is tot het afdragen van loonheffingen. Praktijkhouders kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren of dat er een arbeidscontract nodig is. Dit onderscheid is ook van belang omdat de verschillende contracten verschillen kennen in arbeidsrechtelijke bescherming, rechten op sociale zekerheid en fiscale behandeling.

De uitkomst geeft de praktijkhouder het inzicht of er gebruik gemaakt moet worden van de DBA-overeenkomsten of moet er een arbeidsovereenkomst afgesloten worden?

Meer weten?
Een logopediepraktijk kan als opdrachtgever deelnemen aan deze pilot. Deze duurt 6 maanden en is bedoeld als voorlichtingsinstrument. Deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem