Log in
Begin maart 2020 zijn we enthousiast gestart met de pilot van de community Logopedie. Toen medio maart echter de coronacrisis uitbrak, heeft dat ook effect gehad op het in gebruik nemen en testen van de community door de pilotgroepen. Daarom hebben we besloten de pilot met een maand te verlengen.

De online community is vergelijkbaar met bekende sociale media. Het is eeen combinatie van de sociale opzet van Facebook en heeft het zakelijke karakter van LinkedIn. Een veilige afgeschermde omgeving van, voor en door logopedisten. Degenen die deel willen uitmaken van de community moeten lid zijn van de NVLF. De community moet de leden dichter tot elkaar brengen, kennisuitwisseling bevorderen om zo het vak voortdurend te verbeteren.

Groepen in de community kunnen bijvoorbeeld bestaan uit kwaliteitskringen, raden, commissies en ook het NVLF-bestuur en -bureau worden onderdeel van de community. De groepen zijn gesloten, van tevoren is bepaald wie tot de groep behoort. Voor elke groep wordt een groepsbeheerder aangesteld, deze onderhoudt de community, activeert de groep en monitort de ingezonden berichten, informatie en documenten. Alle individuele leden van de community kunnen ook onderling contact leggen én in open groepen met geïnteresseerden zelf ingebrachte vragen en stellingen bespreken.

Meer groepen
Tijdens de pilotfase test een kleine testgroep van