Log in

Als je niet kunt lopen, krijg je een rolstoel, als je niet kunt spreken krijg je een communicatiehulpmiddel. Zo zou het moeten zijn. Maar steeds vaker worden deze hulpmiddelen (zoals spraakcomputers) niet vergoed. Dit leidt tot discriminatie en uitsluiting van mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken betoogt ISAACNF.

Daarom is deze belangenbehartiger voor personen die niet goed (genoeg) kunnen spreken en hun omgeving een petitie gestart. Het doel: dat verzekeraars en zorgkantoren vanaf nu de best passende communicatiehulpmiddelen vergoeden voor hun cliënten. In het geval van spraakcomputers gaat het hier om een combinatie tussen hard- en software. Onvoorwaardelijke toegang tot communicatie moet worden hersteld. Wil je meer informatie over de petitie en deze ook ondertekenen? Kijk dan hier.
https://spraakcomputers.petities.nl

Meer