Log in

Beroepsgroepen, verzekeraars, VWS en Patiëntenfederatie Nederland werken aan de aansluiting van de paramedische zorg op Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s). PGO’s zijn apps of websites waar patiënten inzicht kunnen krijgen in hun gezondheidsdossier en gezondheidsinformatie kunnen delen. Adviesbureau Morgens heeft in deze opdracht uitgewerkt hoe het contact tussen patiënten en paramedici er idealiter uit ziet, als de aansluiting is gerealiseerd. Dit wenkend perspectief dient voor de betrokken partijen als voorbeeld om met de voorbereidingen aan de slag te gaan.

Zes patiëntreizen

Voor zes patiëntgroepen is uitgewerkt hoe een PGO de behandeling