Log in

Graag delen we de stand van zaken met betrekking tot de bodemprocedure. Op dinsdag 17 januari diende om 9.30 uur bij de Haagse rechtbank de bodemprocedure tussen logopedisten uit de eerste lijn en Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis en Zorgverzekeraars Nederland.

Het persbericht, dat gedeeld is, is hier na te lezen.

Het vonnis volgt op 1 maart 2023; we houden jullie op de hoogte over de ontwikkeling hieromtrent.