Log in

Dinsdag 18 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven van het ministerie van VWS is dat de wet op 1 juli a.s. wordt ingevoerd. Wat houdt die wet in en wat betekent dit voor gegevensuitwisseling voor de logopedist?

Het uitgangspunt van de wet is om de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen behandelaars te verbeteren. Elektronische uitwisseling moet de standaard worden. Uitwisseling via bijvoorbeeld fax, dvd en papier moet tot het verleden gaan behoren.

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf