Log in
Het zal geen verrassing zijn dat het jaarcongres van de NVLF er dit jaar iets anders uit zal gaan zien. Het is immers zo goed als zeker dat we ook dan nog 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. We willen graag weten hoe jullie aankijken tegen de opzet van het NVLF Jaarcongres 2020.

Beste leden,

Collega’s ontmoeten, uw kennis bijspijkeren, inspiratie opdoen, het kan allemaal op het Jaarcongres van de NVLF. Het congres is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een vaste waarde voor de vereniging, met elk jaar meer bezoekers. In 2019 waren dat er bijna zevenhonderd. Het volgende congres staat gepland op vrijdag 30 oktober 2020, met als thema Trots op logopedie!

Inmiddels is duidelijk dat het een ander congres wordt dan we de afgelopen jaren gewend waren. Gelukkig kunnen de corona maatregelen de komende tijd verder verruimd worden. Maar vrijwel zeker is dat we ook in oktober nog 1,5 meter afstand moeten houden. We overwegen daarom een heel nieuwe opzet bedenken voor het Jaarcongres. Met minder deelnemers in de zalen en veel meer mensen die online meedoen, als toehoorder of interactief. De nadruk komt dan te liggen op het delen van vakkennis en expertise, en minder op ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

Het organiseren van zo’n bijzonder, vernieuwend congres vraagt veel van de