Log in

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we nogmaals in deze situatie belanden, wordt gewerkt aan plannen rondom preventie en scenario’s. Zo kunnen we zorgen voor meer voorspelbaarheid wanneer het virus onverhoopt weer oploopt.

Het ministerie van OCW wil via een peiling onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. Jouw antwoorden geven meer zicht om deze plannen goed vorm te geven.

Je vindt de peiling hier; deze kan tot 14 mei a.s. ingevuld worden.

Alvast hartelijk dank voor