Log in

De lobby van de Eerstelijnscoalitie, waaronder de NVLF en de overige paramedische organisaties samenwerkend onder Paramedisch Platform Nederland, heeft gewerkt. Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording voor bestaande praktijken. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van de uitvoeringstoets Wtza. In dezelfde brief toont zij zich gevoelig voor een verkenning naar de verhoging van de getalsgrens voor intern toezicht. Daarbij wordt gekeken naar wat passend en effectief is. Over waar deze grens precies moet komen te liggen gaan we verder in gesprek met de minister. Samen met de minister zetten we met de andere partners in de Eerstelijnscoalitie (ELC) in op het in gezamenlijkheid komen tot een praktische oplossing voor de eerstelijns zorgaanbieders.

Let op: pauzeknop geldt niet voor nieuwe praktijken

In de brief