Log in
De coronacrisis raakt vrijwel alle logopediepraktijken. Hoewel een aantal behandelingen kan doorgaan door gebruik te maken van videobellen, worden veel afspraken afgezegd en blijven nieuwe patiënten weg. Dat heeft forse financiële gevolgen voor de eerstelijns praktijken. De omvang daarvan zal over enige tijd pas goed duidelijk zijn. Dat er nu relatief weinig acute financiële problemen zijn, vertekent het beeld voor de toekomst.

Dat concludeert de NVLF op basis van een onderzoek onder de leden. Ruim 250 praktijken zijn ondervraagd.

Vrijwel alle ondervraagde logopediepraktijken (98%) hebben te maken met behandelingen die worden afgezegd. Bij 30% van de praktijken is dat zelfs meer dan de helft.
93% van de praktijken zag het aantal aanmeldingen van nieuwe patiënten de afgelopen maand dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij bijna 70% van de ondervraagde praktijken is het aantal aanmeldingen zelfs minstens gehalveerd.

Telelogopedie
Dat de omzetten van de praktijken niet totaal zijn ingestort, is een gevolg van overschakeling op telelogopedie, het behandelen door middel van videobellen. Ruim 60 procent van de ondervraagde praktijken laat weten dat momenteel uitsluitend door middel van telelogopedie wordt behandeld.

Vertekend beeld
“Die omschakeling zorgt voor een vertekend beeld van de situatie”, zegt NVLF-voorzitter Michel Dutrée. “Dat er op dit moment nog maar weinig logopediepraktijken in acute financiële problemen verkeren, wil niet zeggen dat de crisis wel meevalt. Door het