Log in

In afwachting van het advies van het Zorginstituut – wat kan leiden tot een definitieve opname van deze herstelzorg in het basispakket – heeft de minister van VWS besloten dat deze aanspraak verlengd wordt tot 1 januari 2025. Hierdoor kunnen ook patiënten die sinds het voorjaar van 2023 besmet zijn geraakt of nog besmet worden en op verwijzing van huisarts of medisch specialist, gebruik blijven maken van deze zorg. Voor deze zorg geldt het wettelijk eigen risico van 385 euro.