Log in
Woensdag 24 april heeft op verzoek van minister Bruins een bestuurlijk overleg plaats gevonden op het ministerie van VWS met als deelnemers minister Bruins, het Paramedisch Platform Nederland (Ergotherapie Nederland, NVD, NVLF, VvOCM, NVH en OVN), KNGF/SKF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Redactie

PPN werd vertegenwoordigd door Theo van der Bom (EN) en Viola Zegers (VvOCM). Het verschijnen van de lang verwachte NZa-monitor was de aanleiding voor de minister om ons uit te nodigen voor dit overleg. Zoals bekend hebben we hard gewerkt aan het maken van Bestuurlijke Afspraken (BA) voor de jaren tot en met 2022. De minister heeft 15 miljoen euro gereserveerd om het realiseren van de BA mogelijk te maken. In concept zijn deze BA gereed. De minister riep tijdens het overleg op om nu snel tot ondertekening over te gaan, de uitkomsten van de monitor geven hiervoor voldoende aanleiding. Het streven is om voor het zomerreces tot ondertekening over te gaan. PPN partijen zijn daar klaar voor.

Het belangrijkste gespreksonderwerp op deze woensdagmorgen was de tariefdiscussie. We hebben als PPN goed onze argumenten op tafel kunnen brengen en ook onze zorg kunnen uiten over de continuĂŻteit van zorg die in het geding is. O.a. vanwege het moeilijk kunnen invullen