Log in

Er moet een financiële module voor paramedische beroepsgroepen komen om het regionale multidisciplinair overleg te stimuleren. De NZa moet dit mogelijk maken. Een vergoeding zal de gewenste verplaatsing van zorg van tweede naar eerste lijn bevorderen.

Dit is de kern van een brief van het Paramedisch Platform Nederland (PPN) aan de Tweede Kamer, gestuurd mede namens de NVLF. De paramedici vragen de Kamerleden hier bij de ministers van VWS op aan te dringen. Op 14 januari a.s. is er een debat over onder meer het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Net als andere paramedische groepen signaleert de NVLF dat het niet erg opschiet met de verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Terwijl dit wel een doelstelling van de overheid is. JZOJP moet ertoe bijdragen dat patiënten langer thuis kunnen blijven wonen en blijven participeren in de maatschappij.