Log in
In een brief aan informateur Mariëtte Hamer heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) aandacht gevraagd voor de belangrijke positie van paramedici binnen de zorg. De NVLF is als lid van PPN één van de ondertekenaars van de brief.

Komende weken praat Hamer met politici over de vorming van een nieuw kabinet. Aan de basis daarvan liggen afspraken in een regeerakkoord. Naar verwachting zal dit, meer dan eerder, een akkoord op hoofdlijnen zijn. Tijdens de besprekingen is zorg één van de thema’s. Met het oog daarop heeft PPN wensen voor de komende kabinetsperiode neergelegd bij de informateur. De brief is in kopie ook gestuurd naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de Kamerleden die zich bezighouden met de zorg.

PPN vraagt aandacht voor de positie van paramedische beroepsgroepen. Zij kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de zorg in de komende jaren. De politiek wil graag dat de zorg meer wordt georganiseerd vanuit de behoeften van de patiënt/cliënt. Tegelijkertijd blijft het werken aan verbetering van kwaliteit en verhoging van doelmatigheid een belangrijk aandachtspunt.

De PPN-brief richt zich op zes thema’s. In het kort gaat het om de volgende zaken.

    <