Log in
Afgelopen week hebben de verenigingen die zijn aangesloten bij het Paramedisch Platform Nederland – waaronder de NVLF – een uitgebreide reactie gestuurd naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de concepttekst van het onderzoek naar de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de paramedische zorg.
Redactie

Op 19 maart hebben we gemeld dat de NZa het concept-rapport naar de vertegenwoordigende organisaties van de beroepsgroepen had gestuurd. Ook is toen aangegeven dat de inhoud niet openbaar gemaakt mocht worden. Wel mochten de beroepsgroepen met deskundigen uit hun kring commentaar leveren. Dat is inmiddels gebeurd. Binnen de NVLF hebben onder meer de commissie SEB en het verenigingsbestuur hun visie op de bevindingen gegeven, alsmede een aantal kaderleden dat zich heeft verenigd in de actiegroep van logopedisten. Op deze manier is breed naar het rapport gekeken, juist door mensen die veel ervaring hebben met het dagelijks werk.

De NZa zal alle commentaren nu bezien, waarna het definitieve rapport vastgesteld en gepubliceerd zal worden. Naar verwachting is dat in de loop van mei.

In contacten met de politiek heeft de NVLF eerder aangegeven uit te kijken naar de NZa-monitor. Toetssteen zal zijn of er een duidelijk antwoord komt op de vraag naar de huidige tarieven voor paramedische zorg in ons land.