Log in
Woensdag 15 januari kwamen een aantal paramedici, die deelnemen aan verschillende paramedische netwerken, bijeen om ervaringen te delen over onder andere het starten en onderhouden van een regionaal netwerk.

Onder de deelnemers waren fysiotherapeuten, de ros’en Robuust (Zuid-Nederland) en Zorgimpuls (Rotterdam) en Flegel (paramedisch netwerk op de Veluwe, dat al 10 jaar bestaat) en vertegenwoordigers van de eerste drie regionale PPN netwerken: Breda, Meierijstad en Walcheren.
Zij wisselden ervaringen uit en spraken over hoe je een netwerk start, waar je rekening mee moet houden en wat nodig is om een netwerk succesvol te onderhouden.

Verder werd gesproken over onderwerpen als de zorg voor actuele data over de regio, de vraag hoe goed ken je je eigen regio?, ‘shared savings’ (afspraken waarbij partijen samen een kostenombuiging proberen te bereiken en deze delen) met de zorgverzekeraar, het opstellen van intentieverklaringen en het zijn van een schakel in de regio. Ook werd de laatste stand van zaken rondom de Organisatiegraad, onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg, doorgenomen.

“De deelnemers vonden het een