Log in

Paramedici hebben niet altijd de beschikking over cruciale patiëntgegevens. Dat blijkt uit onderzoek van kennisorganisatie Nictiz naar gegevensuitwisseling van en naar paramedici in de eerstelijnszorg.

De rapportage van Nictiz dient als nulmeting en is uitgevoerd op verzoek van de partijen in de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). Paramedici, ict-leveranciers en beroepsverenigingen gaven input. Nictiz concludeert dat de gegevensuitwisseling in de paramedische zorg meer gestructureerd en uniform zou moeten verlopen.

Lees verder bij Skipr en op de website van Nictiz.