Log in

De NVLF heeft ook voor 2024 weer een overzicht gemaakt van de vergoedingen bij ongecontracteerde zorg. Bekijk hier het een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar.

Het valt op dat er komend jaar weer minder restitutiepolissen zijn. Menzis is de enige van de 4 grote verzekeraars die in 2024 nog een restitutiepolis aanbiedt. Verzekerden met een restitutiepolis krijgen 100% vergoed of 100% van het markconforme tarief. Bij de hoogte van de vergoeding voor de restitutiepolis wordt vaak verwezen naar Wmg-tarieven. Voor logopedie zijn er geen Wmg-tarieven vastgesteld omdat voor logopedie vrije prijzen gelden. Daarom gelden voor logopedie marktconforme bedragen. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van het marktconforme tarief. Veelal komt dit neer op het tarief dat de zorgverzekeraar vergoedt bij gecontracteerde zorg. Patiënten met een naturapolis krijgen een