Log in

De leden die onder de CAO VVT vallen, hebben de afgelopen weken de kans gekregen om hun stem uit te brengen over het principeakkoord voor een verlengde Cao VVT met een extra salarisverhoging. Het goede nieuws is dat een overtuigende meerderheid van de FBZ-achterban zich kan vinden in de nieuwe cao-afspraken, waardoor het FBZ-bestuur heeft besloten om de nieuwe cao aan te gaan. De NVLF is bij werknemersorganisaties FBZ aangesloten.

Een van de belangrijkste punten in dit akkoord is de structurele extra salarisverhoging. Naast de eerder gemaakte afspraken over salarisverhoging (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023), kunnen werknemers nu uitkijken naar de volgende verhogingen:

Een extra 5% per 1 oktober 2023, met een bodem van 125 euro

Een extra 2,5% per 1 maart 2024, met een bodem van 75 euro