Log in
Ondanks grote druk van de achterban van FBZ, bewoog de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tijdens een extra ingelast overleg op 24 december onvoldoende op de loonparagraaf voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Er is dus meer druk nodig om tot een evenwichtiger cao-voorstel te komen. De vakbonden beraden zich op dit moment samen op het vervolg en zullen hun achterban dan z.s.m. verder informeren.

Het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen loopt sinds de start al moeizaam. Tijdens het vorige overleg op 17 december deed de NVZ een voorstel voor de loonparagraaf, waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Tijdens het overleg op 24 december is hierover gesproken, maar nog steeds ligt er een voorstel dat voor de FBZ-achterban, waaronder logopedisten, tot koopkrachtverlies leidt.

Dat de achterban van FBZ zich grote zorgen maakt, blijkt wel uit de petitie die werd gestart en die in een paar dagen tijd door maar liefst 3.000 zorgprofessionals werd getekend, waaronder artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, physician assistants, ergotherapeuten, di√ętisten, ziekenhuisapothekers en psychologen.

Teken de petitie
Het is spijtig