Lees verder

Op 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. Vanaf dan kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Huidige wet:

• Onbetaald verlof;

• 26 weken, opnemen in de eerste 8 levensjaren van het kind;

Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022:

• 9 weken verlof;

• Flexibel opnemen, overleg met werkgever;

• Opnemen in 1e levensjaar kind;

• 70% salaris (vergoed door het UWV, werkgever moet wel voorschieten);

• Geldt ook voor kinderen die voor 1 augustus 2022 al zijn geboren, mits het kind op 1 augustus 2022 jonger is dan 1 jaar.

→ Ouderschapsverlof blijft maximaal 26 weken, maar slechts de eerste 9 weken is betaald verlof en die 9 weken moeten worden opgenomen voordat het kind 1 wordt.