Log in

Een onderdeel van de oprichting van een monodisciplinaire of multidisciplinaire samenwerking is het bepalen van de samenwerkingsvorm. Daarbij zijn er verschillende juridische en niet-juridische keuzemomenten. Voor welke manier van samenwerken kies je? Hoe bereid je je voor?

Het is allemaal geen makkelijke materie en daarom maakten we samen met de ROS-organisaties een handreiking: De handreiking juridische entiteit. Voor de besturen of kernteams van paramedische samenwerkingsverbanden. Met een introductie en informatie over de verschillende organisatievormen. Per samenwerkingsvorm bespreken we kort de inhoud van die vorm, de keuzemogelijkheden op bijvoorbeeld