Lees verder

Ben jij enthousiast over de kansen van eHealth voor de logopedist èn cliënt? Heb je zelf ervaring met het ontwikkelen, implementeren of gebruiken van eHealth toepassingen? Wil jij met een groepje gelijkgestemden het voortouw nemen en zo jouw collega’s helpen om eHealth toegankelijk te maken? Dan zijn we op zoek naar jou voor onze nieuwe werkgroep eHealth!

De werkgroep heeft als opdracht het opzetten, uitvoeren en monitoren van een gezamenlijk op te stellen eHealth roadmap voor de periode 2022 – 2024. Het voornaamste doel is om in 2024 een netwerk van logopedisten te hebben, die eHealth een warm hart toedragen en hun kennis en ervaringen delen en verspreiden.

De werkgroep komt 1 keer per 6 tot 8 weken overdag bijeen; online en waar nodig fysiek. Dit voor de duur van maximaal 2 uur. We gaan uit van maximaal 7 bijeenkomsten in 2022. Werkgroepleden komen voorbereid naar de bijeenkomst en zijn bereid na afloop zaken uit te zoeken dan wel uit te werken. Uiteraard is het mogelijk een vacatievergoeding te ontvangen voor jouw deelname.

Ben je enthousiast geworden? Stuur vóór 16 januari een korte mail met jouw motivatie naar logopedie@nvlf.nl t.a.v. Yvonne Brookman en Cindy Koolhaas. We houden bij de samenstelling van de werkgroep rekening met variatie in expertise enerzijds en een gelijke verdeling over de werkvelden anderzijds. Uiterlijk 1 februari ontvang je van ons bericht over jouw eventuele deelname.

Dit bericht sluit goed aan bij de ambitie van de NVLF die erop is gericht dat logopedische zorg in 2027 hybride is ingericht (lees hier meer over deze ambitie).