Log in

Wil je een bijdrage leveren aan de commentaarfase van de conceptrichtlijnmodules perifere aangezichtsverlamming? De commentaarfase is gestart, waarin we je vragen commentaar en suggesties te geven voor verbetering. Deze periode loopt tot 30 januari 2024.

Eind 2020 is de gedeeltelijke herziening van de richtlijn perifere aangezichtsverlamming (voorheen: richtlijn IPAV) gestart op initiatief van de NVKNO en het cluster Otologie. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een perifere aangezichtsverlamming (ook wel facialis parese), waaronder idiopathische perifere aangezichtsverlamming (IPAV). De werkgroep perifere aangezichtsverlamming legt de vijf geprioriteerde conceptmodules voor ter becommentariëring:
• Classificatie en evaluatie van een perifere aangezichtsverlamming
• Antivirale middelen bij behandeling van een perifere aangezichtsverlamming
• Behandeling van kinderen met een perifere aangezichtsverlamming
• Reconstructieve chirurgie van de mondhoek na een perifere aangezichtsverlamming
• Oefentherapie na een perifere aangezichtsverlamming