Log in

Help mee aan de ontwikkeling van een zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met een spierziekte (zie: projectaanvraag). Afgelopen september is dit project van start gegaan. Door middel van focusgroepen en het in kaart brengen van patientenreizen hebben studenten van de HAN het eerste jaar al veel informatie op kunnen halen bij logopedisten ten aanzien van de wensen voor een netwerk.

Op vrijdag 10 september 2021 van 15 uur tot 17 uur organiseert de werkgroep een bijeenkomst om te gaan bouwen aan de eerste contouren van het netwerk. Wil jij logopedie vertegenwoordigen bij deze werkgroep tijdens deze bijeenkomst? Naast aanwezigheid bij de bijeenkomst zal er wellicht ook aan je gevraagd worden om stuken mee te lezen en te becommentariëren.

Stuur een mail naar