Log in

SKILZ is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn voor Slikproblemen. Arjen Louisse, arts voor verstandelijk gehandicapten, is namens de NVAVG voorzitter. Hanneke Kalf (ParkinsonNL), logopedist en senior onderzoeker, is vicevoorzitter. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van BPSW, EMB Nederland, Ergotherapie Nederland, NVAVG, NVD, NVLF, V&VN en Verenso. De werkgroep is inmiddels toe aan het schrijven van een conceptversie van het kwaliteits­instrument, gebaseerd op systematisch onderzoek van weten­schappelijke literatuur en de inbreng vanuit het veld (best practices en ervarings­deskundigen).

Bij het laatste is jullie hulp nodig! Graag zouden we van het werkveld voorbeelden ontvangen hoe het beleid in WLZ instellingen is vormgegeven rondom slikstoornissen/eten en drinken. Daarnaast zouden we ook graag meer willen weten over hoe de organisatie van zorg is vormgegeven binnen jullie instelling.

Reacties mogen gestuurd