Lees verder

Sinds 2016 verzorgen wij vanuit Logopediepraktijk Haasjes op geheel nieuwe wijze de logopedische screeningen in Urk. Vanwege veel interesse in onze werkwijze organiseert Wenda Haasjes een cursusavond hierover.

Inhoud van de cursus:

  • screenen in Urk; wat is er allemaal anders dan ‘normaal’?
  • welk screeningsinstrument gebruiken wij?
  • hoe beperken wij de administratieve lasten tot een minimum?
  • hoe zorgt optimale efficiëntie voor zoveel mogelijk tijd ‘on the job’?
  • hoe heeft de screenend logopedist een plaats gekregen in het leerlingvolgsysteem ParnasSys?

Wenda wil aan deze cursussen zelf niets verdienen, maar vraagt jullie bij deelname 30 euro over te maken naar een goed doel, namelijk Polderwijs, een school die door Wenda’s man met een collega samen is gesticht.

De cursusavond staat drie keer gepland en gaat via Zoom.

woensdagavond 29 maart 2023 van 19.30 – 21.00 uur

maandagavond 17 april 2023 van 19.30 – 21.00 uur

dinsdagavond 9 mei 2023 van 19.30 – 21.00 uur

Wil je meer informatie of aanmelden? Je kunt een mail sturen naar: wenda@logopediedronten.nl

Binnenkort lees je in het Nederlands tijdschrift voor Logopedie een interview met Wenda en haar collega Sascha van Wees over deze aanpak.