Log in
De NVLF zoekt logopedisten die deel willen nemen aan de focusgroep Kwetsbare Ouderen en Dementie.

We willen graag inventariseren wat actuele knelpunten zijn die logopedisten ervaren in de dagelijkse zorg voor deze doelgroepen.

De focusgroep zal twee uur duren, de datum wordt nader bepaald. Voor elke deelnemer is een vergoeding beschikbaar. We zoeken maximaal 6 deelnemers!

 

Heb jij ervaring met het behandelen van kwetsbare ouderen en/of mensen met dementie?
Help mee de logopedische zorg voor deze doelgroepen te verbeteren en meld je aan via logopedie@nvlf.nl onder vernoeming van focusgroep kwetsbare ouderen en dementie.