Log in

Deze zomer wordt de nota arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2024 opgesteld. FBZ besteedt zoals gebruikelijk in de AV voor de zomer aandacht aan met name het proces. Vervolgens krijgen verenigingen de mogelijkheid om schriftelijk punten mee te geven.

Vorig jaar bleek dat de tijd tussen de AV en de deadline voor het aanleveren van input voor sommige verenigingen te kort was, vooral vanwege de vakantieperiode. Daarom doen we nu alvast een oproep om input aan te leveren, zodat er nog ruimte is voor intern overleg. Het gaat over het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid, dus in beginsel over punten die gelden voor alle cao’s en meerdere beroepsgroepen. Specifieke punten voor één bepaalde cao kunnen later in het betreffende cao-traject worden ingebracht. Als basis zal de arbeidsvoorwaardennota van dit jaar worden gebruikt, die als referentie is bijgevoegd.