Log in
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vraagt logopedisten die te maken hebben met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking om te laten weten hoe ze aankijken tegen gesignaleerde knelpunten in de praktijk.
Redactie

De vraag is ook voorgelegd aan andere relevante beroepsgroepen. Meewerken kan door het invullen van deze enquête.

Het onderzoek is een initiatief van de werkgroep van het IKNL als bijdrage aan de herziening van de behandelrichtlijn. De huidige is van 2009 en sindsdien is er veel meer kennis over dit onderwerp. Die moet een plaats krijgen binnen de richtlijn.

De richtlijnwerkgroep heeft inmiddels een aantal knelpunten in kaart gebracht. Ze hoort graag het oordeel hierover van mensen in de praktijk. Er is ook een mogelijkheid om nog niet gesignaleerde knelpunten naar voren te brengen.

Invullen kost circa 10 minuten en kan tot 3 september 2019. Namens IKNL alvast bedankt.

Vul de enquête