Log in

In het onderwijs werken de vakbonden samen met de sectorraden om voor alle werknemers in het onderwijs goede cao’s en goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. Een van de vakbonden in het onderwijs is de FvOv, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties. De FvOv wordt in de onderhandelingen vertegenwoordigd door een voorzitter die het belang van de werknemers als uitgangspunt heeft en samen met de andere bonden voor de best mogelijke resultaten strijdt. Ook in de inhoudelijke gesprekken over onderwijsontwikkeling en curriculumherziening met het ministerie van OCW brengt de voorzitter de belangen van personeel als inbreng mee.

Na elf jaar neemt onze huidige voorzitter afscheid en is het tijd voor een nieuwe voorzitter. Misschien ben jij deze nieuwe voorzitter? Naast onderhandelaar, ben je ook gesprekspartner en graag geziene gast op het ministerie van OCW en heb je regelmatig overleg met de minister, je bent aanspreekpunt voor de verenigingen die lid zijn van de FvOv