Log in

Meld je aan als aanspreekpunt in je ziekenhuis voor FBZ

Op dit moment is FBZ volop aan de slag om acties in de ziekenhuizen voor te bereiden. De cao-onderhandelingen klapten eind januari. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft tot 21 februari om deze acties in de ziekenhuizen te voorkomen (zie ultimatum). Gaat de NVZ niet in op het ultimatum dan zijn acties onvermijdelijk en worden door heel het land zondagsdiensten gehouden. 

Zonder jouw betrokkenheid komt er geen goede cao
Om de belangen van zowel onze beroepsgroep als andere zorgprofessionals uit de achterban van FBZ beter te kunnen behartigen willen we je als beroepsvereniging nadrukkelijk vragen je aan te melden als aanspreekpunt voor je ziekenhuis. Het