Log in

De huidige paramedische parkinson-richtlijnen zijn om diverse redenen niet goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Dit belemmert kwalitatief goede zorg.

In het RAP-Parkinson project wordt een online beslisondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd die gerichte handvatten biedt voor de paramedische zorg bij mensen met Parkinson. Belangrijke innovaties zijn:

  • De hulpvraag van de persoon met parkinson staat centraal. Daardoor is snel duidelijk welke paramedische zorg zinvol is voor die persoon.
  • De losse, monodisciplinaire richtlijnen worden geïntegreerd. Dat ondersteunt afstemming tussen betrokken paramedici.
  • Het biedt handelings- en persoonsgerichte beslisondersteuning aan zowel paramedici, mensen met parkinson en hun naasten en verwijzers.
  • Nieuwe kennis wordt automatisch toegevoegd in de beslisondersteuning. Het blijft dus actueel voor de gebruiker.

Het project wordt uitgevoerd met een subsidie van ZonMW door ParkinsonNet, de paramedische beroepsverenigingen, de Vereniging voor Verpleegkundigen Nederland, de Parkinson Vereniging, het Radboudumc, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alii. De looptijd is 3 jaar (2021-2023)

Herken