Lees verder

De huidige paramedische parkinson-richtlijnen zijn om diverse redenen niet goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Dit belemmert kwalitatief goede zorg.

In het RAP-Parkinson project wordt een online beslisondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd die gerichte handvatten biedt voor de paramedische zorg bij mensen met Parkinson. Belangrijke innovaties zijn:

  • De hulpvraag van de persoon met parkinson staat centraal. Daardoor is snel duidelijk welke paramedische zorg zinvol is voor die persoon.
  • De losse, monodisciplinaire richtlijnen worden geïntegreerd. Dat ondersteunt afstemming tussen betrokken paramedici.
  • Het biedt handelings- en persoonsgerichte beslisondersteuning aan zowel paramedici, mensen met parkinson en hun naasten en verwijzers.
  • Nieuwe kennis wordt automatisch toegevoegd in de beslisondersteuning. Het blijft dus actueel voor de gebruiker.

Het project wordt uitgevoerd met een subsidie van ZonMW door ParkinsonNet, de paramedische beroepsverenigingen, de Vereniging voor Verpleegkundigen Nederland, de Parkinson Vereniging, het Radboudumc, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alii. De looptijd is 3 jaar (2021-2023)

Herken je jezelf in onderstaande punten? Dan zijn we op zoek naar jou.

  • Je bent een paramedisch zorgverlener, persoon met parkinson, een betrokken naaste of een verwijzer naar paramedische zorg bij parkinson.
  • Je hebt een goed beeld van waar in de praktijk behoefte aan is als het gaat om richtlijnen en beslisondersteuning bij paramedische zorg bij parkinson.
  • Je wilt en kunt deze kennis en ervaringen delen om te zorgen dat de RAPP ook aansluit bij de praktijk.
  • Je bent bereid om in de periode voorjaar 2021 en najaar 2023 in totaal maximaal 6 keer feedback te geven.

We streven bij zorgverleners naar vertegenwoordiging uit verschillende werksettingen.

Wat ga je doen?

Voorafgaand aan het gerichte  feedbackmoment houden we een digitale startsessie van max 1 uur om je gezamenlijk met de gehele klankbordgroep op de hoogte te stellen van de ervaringen en vorderingen in de afgelopen periode, en de plannen voor de komende periode.

Als lid van de  van de klankbordgroep ontvang je de laatste versie van de online tool met een aantal concrete vragen (evaluatievragenlijst, afgestemd zijn op soort vertegenwoordiger). Je krijgt 2-4 weken om hierop te reageren.

Wat levert het op?

  • Jouw mening telt en je draagt daarmee bij aan het doel om een innovatieve richtlijn te ontwikkelen die aansluit bij de praktijk en de kwaliteit van zorg bij parkinson kan verbetern!
  • Er is geen financiele vergoeding voor deelname vanuit het projectbegroting mogelijk. Je ontvangt wel een attentie en een certificaat van deelname dat eventueel opgevoerd kan worden voor het kwaliteitsregister.

Ben je geïnteresseerd?

Je kan zich voor eind maart melden via logopedie@nvlf.nl . Vermeld hierbij kort jouw functie/rol, werksetting en motivatie voor deelname.

Voor inhoudelijke vragen over het project kun je terecht bij Ingrid Sturkenboom, projectleider RAPP ingrid.sturkenboom@radboudumc.nl