Log in

Sinds een aantal maanden is de studie Stottermonitor gestart, naar het online monitoren van stotterernst bij jonge kinderen die net zijn begonnen met stotteren. Deze studie is gesubsidieerd door het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie van de NVLF. Inmiddels zijn logopedisten aangeschreven om hun medewerking te vragen. De initiatiefnemers vragen hen de ouders waarvan zij het kind gaan monitoren te vertellen over de studie. Ouders of de logopedist kunnen het kind dan online aanmelden.

Wil jij als logopedist een steentje bijdragen aan innovatie binnen de logopedie? Help dan mee aan de studie Stottermonitor! Deze studie loopt op dit moment in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en onderzoekt of online