Log in

Voor de herziening van de richtlijn over ´Dementie in de palliatieve fase´ is Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op zoek naar leden voor de richtlijnwerkgroep. Ben jij betrokken bij deze zorg? Neem dan deel om de logopedie te vertegenwoordigen. 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) richt een richtlijnwerkgroep op met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij dementie in de palliatieve fase. Om te laten zien wat deelname van klankbordgroepleden aan richtlijnontwikkeling inhoudt, heeft IKNL een informatieve factsheet ontwikkeld met daarbij een korte animatie

Meld je aan door een mail te sturen naar