Log in
De NVLF vraagt alle leden mee te helpen extra publiciteit te krijgen voor de breedheid van het vak logopedie. Dat kan door in te haken op de Dag van de Logopedie op 6 maart aanstaande.
Redactie

Het verzoek is eenvoudig en de NVLF helpt erbij. Stuur naar de plaatselijke huis-aan-huisbladen een persbericht over de Dag van de Logopedie en het thema van dit jaar: hulp aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook al ben je zelf niet actief op dit deelterrein, het is goed het algemeen publiek te laten weten dat logopedie ook in dergelijke situaties het verschil kan maken.

Er zijn kant-en-klare teksten beschikbaar voor het persbericht en een bijbehorend achtergrondartikel, samen met een korte handleiding hoe die te gebruiken. Praktisch houdt het verzoek niet meer in dan het opzoeken van een e-mailadres en naar dat adres een berichtje met twee bijlagen te sturen. Ook voor de tekst van het e-mailbericht is een voorbeeld beschikbaar dat je via ‘knippen-plakken’ kunt gebruiken.

Uiteraard verzorgt de NVLF rondom de Dag van de Logopedie de nodige activiteiten, onder meer naar de landelijke pers. Verder kunnen de NVLF-leden in één van de komende weken een actie