Log in

Wil je een bijdrage leveren aan de commentaarfase van de nieuwe modules levende richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding? De commentaarfase is gestart, waarin we je vragen commentaar en suggesties te geven voor verbetering. Deze periode loopt tot 10 november.


Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten – uitgezonderd kwetsbare ouderen – met een herseninfarct of hersenbloeding met al dan niet voorbijgaande verschijnselen. Onder een hersenbloeding wordt in deze richtlijn niet verstaan een subarachnoïdale, epidurale of subdurale bloeding.

Heb je interesse om de conceptrichtlijn te voorzien van commentaar vanuit jouw expertise? Neem dan voor meer informatie contact op met Bianca van den Heuvel B.vandenHeuvel@nvlf.nl.