Log in

Begin oktober lanceerde de NVLF de EPD-Productvergelijker. Daarmee willen we onze leden ondersteunen in het kiezen van en overstappen tussen EPD-pakketten. Deze productvergelijker past bij een van de ambities van de NVLF, namelijk het verminderen van administratieve lasten. Door het aanbieden van een productvergelijker besparen we leden tijd zonder kwaliteitsverlies. Om de vergelijker zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften uit de praktijk doen we deze inventarisatie. Heb jij de EPD-vergelijker al een keer gebruikt? En wil jij ons helpen om de EPD-vergelijker beter te maken? Vul dan voor 15 december deze vragenlijst in!

Voor nieuwsbrieflezers:
Per abuis is er een ouder bericht online gekomen en in de nieuwsbrief over de commentaarfase richtlijn Mondzorg. De richtlijn is immers gepubliceerd. Mocht je via de nieuwsbrief hierop terecht zijn gekomen, dan